PRZEJDĆ DO TREîCI
 

Fundusz alimentacyjny

Sk┼éadanie wniosk├│w o ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasi┼ékowy 2015/2016


Ustalanie uprawnie┼ä do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 wrze┼Ťnia 2007 o pomocy osobom uprawnionym do aliment├│w (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228). Rozporz─ůdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu post─Öpowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzor├│w wniosku, za┼Ťwiadcze┼ä i o┼Ťwiadcze┼ä o ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 z p├│┼║n.zm.).

┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys┼éuguj─ů osobie uprawnionej:

┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys┼éuguj─ů osobie uprawnionej do uko┼äczenia przez ni─ů 18 roku ┼╝ycia albo w przypadku gdy uczy si─Ö w szkole lub szkole wy┼╝szej do uko┼äczenia przez ni─ů 25 roku ┼╝ycia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci - bezterminowo

┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przys┼éuguj─ů, je┼╝eli osoba uprawniona:

 • zosta┼éa umieszczona w instytucji zapewniaj─ůcej ca┼éodobowe utrzymanie lub w pieczy zast─Öpczej;
 • zawar┼éa zwi─ůzek ma┼é┼╝e┼äski.

Przyznanie prawa do ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego uzale┼╝nione jest od spe┼énienia kryterium dochodowego. ┼Üwiadczenia te przys┼éuguj─ů, je┼╝eli doch├│d rodziny w przeliczeniu na osob─Ö w rodzinie nie przekracza kwoty 725 z┼é.

Do ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do aliment├│w od rodzica na podstawie tytu┼éu wykonawczego pochodz─ůcego lub zatwierdzonego przez s─ůd, je┼╝eli egzekucja okaza┼éa si─Ö bezskuteczna.

Bezskuteczno┼Ť─ç egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucj─Ö, w wyniku kt├│rej w okresie ostatnich dw├│ch miesi─Öcy nie wyegzekwowano pe┼énej nale┼╝no┼Ťci z tytu┼éu zaleg┼éych i bie┼╝─ůcych zobowi─ůza┼ä alimentacyjnych.

Za bezskuteczn─ů egzekucj─Ö uwa┼╝a si─Ö r├│wnie┼╝ niemo┼╝no┼Ť─ç wszcz─Öcia lub prowadzenia egzekucji aliment├│w przeciwko d┼éu┼╝nikowi alimentacyjnemu przebywaj─ůcemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczeg├│lno┼Ťci z powodu:

 • braku podstawy prawnej do poj─Öcia czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do wykonania tytu┼éu wykonawczego w miejscu zamieszkania d┼éu┼╝nika,
 • braku mo┼╝liwo┼Ťci wskazania przez osob─Ö uprawnion─ů miejsca zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za granic─ů.

┼Üwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys┼éuguj─ů w wysoko┼Ťci bie┼╝─ůco ustalonych aliment├│w, jednak┼╝e nie wy┼╝szej ni┼╝ 500 z┼é miesi─Öcznie.

Zmiana w wysoko┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysoko┼Ťci zas─ůdzonych aliment├│w dokonuje si─Ö po wp┼éywie tytu┼éu wykonawczego do komornika s─ůdowego prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne od miesi─ůca, w kt├│rym nast─ůpi┼éa zmiana wysoko┼Ťci zas─ůdzonych aliment├│w.

Do wniosku o ustalenie prawo do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego nale┼╝y do┼é─ůczy─ç w szczeg├│lno┼Ťci:

 • dokumenty po┼Ťwiadczaj─ůce wysoko┼Ť─ç dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  • za┼Ťwiadczenia z urz─Ödu skarbowego albo o┼Ťwiadczenia o dochodzie cz┼éonk├│w rodziny podlegaj─ůcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os├│b fizycznych na zasadach okre┼Ťlonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os├│b fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy; wz├│r za┼Ťwiadczenia i o┼Ťwiadczenia okre┼Ťlaj─ů odpowiednio za┼é─ůczniki nr 2 i 2a do rozporz─ůdzenia,
  • o┼Ťwiadczenia cz┼éonk├│w rodziny rozliczaj─ůcych si─Ö na podstawie przepis├│w o zrycza┼étowanym podatku dochodowym od niekt├│rych przychod├│w osi─ůganych przez osoby fizyczne o dochodzie osi─ůgni─Ötym w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy; wz├│r o┼Ťwiadczenia okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 3 do rozporz─ůdzenia,
  • o┼Ťwiadczenia cz┼éonk├│w rodziny o dochodzie niepodlegaj─ůcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os├│b fizycznych, osi─ůgni─Ötym w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy; wz├│r o┼Ťwiadczenia okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 4 do rozporz─ůdzenia,
  • za┼Ťwiadczenia albo o┼Ťwiadczenia cz┼éonk├│w rodziny zawieraj─ůce informacj─Ö o wysoko┼Ťci sk┼éadek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy; wz├│r o┼Ťwiadczenia okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 4a do rozporz─ůdzenia,
  • za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego organu gminy, nakaz p┼éatniczy albo o┼Ťwiadczenie o wielko┼Ťci gospodarstwa rolnego wyra┼╝onej w hektarach przeliczeniowych og├│lnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy; wz├│r o┼Ťwiadczenia okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 4b do rozporz─ůdzenia,
  • umow─Ö dzier┼╝awy, w przypadku oddania cz─Ö┼Ťci lub ca┼éo┼Ťci znajduj─ůcego si─Ö w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzier┼╝aw─Ö, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepis├│w o ubezpieczeniu spo┼éecznym rolnik├│w, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzier┼╝aw─Ö w zwi─ůzku z pobieraniem renty okre┼Ťlonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar├│w wiejskich ze ┼Ťrodk├│w pochodz─ůcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  • umow─Ö zawart─ů w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do u┼╝ytkowania przez rolnicz─ů sp├│┼édzielni─Ö produkcyjn─ů,
  • odpis podlegaj─ůcego wykonaniu orzeczenia s─ůdu zas─ůdzaj─ůcego alimenty na rzecz os├│b w rodzinie lub poza rodzin─ů lub odpis protoko┼éu posiedzenia zawieraj─ůcego tre┼Ť─ç ugody s─ůdowej lub odpis zatwierdzonej przez s─ůd ugody zawartej przed mediatorem, zobowi─ůzuj─ůcych do aliment├│w na rzecz os├│b w rodzinie lub poza rodzin─ů,
  • przekazy lub przelewy pieni─Ö┼╝ne dokumentuj─ůce wysoko┼Ť─ç zap┼éaconych aliment├│w, je┼╝eli cz┼éonkowie rodziny s─ů zobowi─ůzani wyrokiem s─ůdu, ugod─ů s─ůdow─ů lub ugod─ů zawart─ů przed mediatorem do ich p┼éacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzyma┼éa aliment├│w albo otrzyma┼éa je w wysoko┼Ťci ni┼╝szej od ustalonej w wyroku s─ůdu, ugodzie s─ůdowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
   • za┼Ťwiadczenie organu prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne o ca┼ékowitej lub cz─Ö┼Ťciowej bezskuteczno┼Ťci egzekucji aliment├│w, a tak┼╝e o wysoko┼Ťci wyegzekwowanych aliment├│w lub
   • informacj─Ö w┼éa┼Ťciwego s─ůdu lub w┼éa┼Ťciwej instytucji o podj─Öciu przez osob─Ö uprawnion─ů czynno┼Ťci zwi─ůzanych z wykonaniem tytu┼éu wykonawczego za granic─ů albo o niepodj─Öciu tych czynno┼Ťci, w szczeg├│lno┼Ťci w zwi─ůzku z brakiem podstawy prawnej do ich podj─Öcia lub brakiem mo┼╝liwo┼Ťci wskazania przez osob─Ö uprawnion─ů miejsca zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za granic─ů, je┼╝eli d┼éu┼╝nik zamieszkuje za granic─ů,
  • dokument okre┼Ťlaj─ůcy dat─Ö utraty dochodu oraz miesi─Öczn─ů wysoko┼Ť─ç utraconego dochodu,
  • dokument okre┼Ťlaj─ůcy wysoko┼Ť─ç dochodu uzyskanego przez cz┼éonka rodziny oraz liczb─Ö miesi─Öcy, w kt├│rych doch├│d by┼é osi─ůgany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy,
  • dokument okre┼Ťlaj─ůcy wysoko┼Ť─ç uzyskanego dochodu z miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po miesi─ůcu, w kt├│rym doch├│d zosta┼é osi─ůgni─Öty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy;
 • za┼Ťwiadczenie organu prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne o bezskuteczno┼Ťci egzekucji aliment├│w zawieraj─ůce informacj─Ö o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczno┼Ťci oraz o dzia┼éaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zas─ůdzonych aliment├│w albo o┼Ťwiadczenie o bezskuteczno┼Ťci egzekucji aliment├│w; wz├│r za┼Ťwiadczenia i o┼Ťwiadczenia okre┼Ťlaj─ů odpowiednio za┼é─ůczniki nr 5 i 6 do rozporz─ůdzenia;
 • kart─Ö pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywaj─ůcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si─Ö, zezwolenia na pobyt rezydenta d┼éugoterminowego Wsp├│lnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwi─ůzku z okoliczno┼Ťci─ů, o kt├│rej mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. nr 264, poz. 1573), lub w zwi─ůzku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod┼║cy lub ochrony uzupe┼éniaj─ůcej;
 • inne dokumenty i o┼Ťwiadczenia niezb─Ödne do ustalenia prawa do ┼Ťwiadcze┼ä:
  • uwierzytelnion─ů kopi─Ö dokumentu stwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o ┼Ťwiadczenie z funduszu alimentacyjnego;
  • za┼Ťwiadczenie lub o┼Ťwiadczenie o ucz─Öszczaniu osoby uprawnionej do szko┼éy lub szko┼éy wy┼╝szej, w przypadku, gdy osoba uprawniona uko┼äczy┼éa 18 rok ┼╝ycia;
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osob─Ö uprawnion─ů;
  • dokument stwierdzaj─ůcy wiek osoby uprawnionej;

W przypadku, gdy okoliczno┼Ťci sprawy maj─ůce wp┼éyw na prawo do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego wymagaj─ů potwierdzenia innym dokumentem ni┼╝ wymienione powy┼╝ej, podmiot realizuj─ůcy ┼Ťwiadczenie mo┼╝e domaga─ç si─Ö takiego dokumentu.

Wnioski składamy:

Wnioski o ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami mo┼╝na sk┼éada─ç w O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 11, od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach od 730 - 1530

W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres ┼Ťwiadczeniowy z┼éo┼╝y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego oraz wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä przys┼éuguj─ůcych za miesi─ůc pa┼║dziernik nast─ůpi do 31 pa┼║dziernika.

W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenie z funduszu alimentacyjnego z┼éo┼╝y wniosek na nowy okres ┼Ťwiadczeniowy wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 wrze┼Ťnia do dnia 31 pa┼║dziernika, ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego oraz wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä przys┼éuguj─ůcych za miesi─ůc pa┼║dziernik nast─ůpi do 30 listopada.

W przypadku wyst─ůpienia zmian w liczbie cz┼éonk├│w rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian maj─ůcych wp┼éyw na prawo do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, kt├│rzy z┼éo┼╝yli wniosek o przyznanie ┼Ťwiadczenia z funduszu s─ů obowi─ůzani do niezw┼éocznego powiadomienia o tym organu wyp┼éacaj─ůcego ┼Ťwiadczenia.

 

Projekt i wykonanie INESA