PRZEJDĆ DO TREîCI
 

Dodatki mieszkaniowe

Wniosek wraz z niezb─Ödnymi dokumentami sk┼éada si─Ö w Dziale Dodatk├│w Mieszkaniowych w O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Jedlinie-Zdroju, przy ul. Piastowskiej 11 ( Pok. Nr 5) w dniach od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godz. 730 - 1530

 

Kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego (obowi─ůzuj─ůcego od 1 marca 2016):

  Posiadanie dochodu nie przekraczaj─ůcego:
 • 125% najni┼╝szej emerytury brutto, to jest 1103,20 z┼é - na 1 osob─Ö w rodzinie,
 • 175% najni┼╝szej emerytury brutto, to jest 1544,48 z┼é - dla 1 osoby samotnej.

 Je┼╝eli doch├│d jest nieco wy┼╝szy, nie zamyka to mo┼╝liwo┼Ťci otrzymania dodatku - je┼Ťli bowiem kwota nadwy┼╝ki nie przekracza wysoko┼Ťci dodatku mieszkaniowego, nale┼╝ny dodatek mieszkaniowy obni┼╝a si─Ö o t─Ö kwot─Ö.

Posiadanie tytu┼éu prawnego do zajmowanego lokalu, b─ůd┼║ uprawnie┼ä do przys┼éuguj─ůcego lokalu zamiennego lub socjalnego.

Powierzchnia u┼╝ytkowa lokalu nie mo┼╝e przekroczy─ç:

 • dla 1 osoby - 45,5 m2
 • dla 2 os├│b - 52,0 m2
 • dla 3 os├│b - 58,5 m2
 • dla 4 os├│b - 71,5 m2
 • dla 5 os├│b - 84,5 m2
 • dla ka┼╝dej nast─Öpnej osoby dodatkowo 6,5 m2.

Powierzchnia mo┼╝e zosta─ç zwi─Ökszona o dodatkowe 19,5 m2 je┼╝eli w lokalu zamieszkuje osoba niepe┼énosprawna wymagaj─ůca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub poruszaj─ůca si─Ö na w├│zku inwalidzkim.

 

Warunki uzyskania

Osoby ubiegaj─ůce si─Ö o przyznanie dodatku mieszkaniowego musz─ů z┼éo┼╝y─ç w Dziale Dodatk├│w Mieszkaniowych wype┼éniony wniosek wraz z niezb─Ödnymi dokumentami:

 • ostatni rachunek za energi─Ö elektryczn─ů,
 • ostatni rachunek za wod─Ö (je┼╝eli op┼éacana bezpo┼Ťrednio u dostawcy),
 • wnioskodawca jest zobowi─ůzany udokumentowa─ç dochody za ca┼éy okres rozliczeniowy, to jest za trzy pe┼éne miesi─ůce poprzedzaj─ůce dat─Ö z┼éo┼╝enia wniosku. Za doch├│d uwa┼╝a si─Ö wszelkie przychody po odliczeniu koszt├│w ich uzyskania oraz po odliczeniu sk┼éadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okre┼Ťlonych w przepisach o systemie ubezpiecze┼ä spo┼éecznych, chyba ┼╝e zosta┼éy ju┼╝ zaliczone do koszt├│w uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza si─Ö ┼Ťwiadcze┼ä pomocy materialnej dla uczni├│w, dodatk├│w dla sierot zupe┼énych, jednorazowych zapom├│g z tytu┼éu urodzenia si─Ö dziecka, dodatku z tytu┼éu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie do┼╝ywiania, zasi┼ék├│w piel─Ögnacyjnych, zasi┼ék├│w okresowych z pomocy spo┼éecznej, jednorazowych ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych i ┼Ťwiadcze┼ä w naturze z pomocy spo┼éecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieni─Ö┼╝nej, o kt├│rej mowa w przepisach o zapomodze pieni─Ö┼╝nej dla niekt├│rych emeryt├│w, rencist├│w i os├│b pobieraj─ůcych ┼Ťwiadczenie przedemerytalne albo zasi┼éek przedemerytalny w 2007 r. Doch├│d z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala si─Ö na podstawie powierzchni grunt├│w w hektarach przeliczeniowych i przeci─Ötnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio og┼éaszanego przez Prezesa G┼é├│wnego Urz─Ödu Statystycznego w "Monitorze Polskim" na podstawie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. 1993 nr 94 poz. 431 z p├│┼║n. zm.).

 

 Informacje dodatkowe

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego nale┼╝y sk┼éada─ç w miesi─ůcu, w kt├│rym ko┼äczy si─Ö przyznany wcze┼Ťniej dodatek mieszkaniowy;
 • dodatek mieszkaniowy przys┼éuguje od pierwszego dnia miesi─ůca, nast─Öpuj─ůcego po dacie z┼éo┼╝enia wniosku,
 • bezwzgl─Ödnie nale┼╝y pami─Öta─ç o regulowaniu na bie┼╝─ůco r├│┼╝nicy mi─Ödzy czynszem a dodatkiem mieszkaniowym; W przypadku stwierdzenia, ┼╝e osoba kt├│rej przyznano dodatek nie op┼éaca na bie┼╝─ůco nale┼╝no┼Ťci za lokal mieszkalny, wyp┼éat─Ö dodatku wstrzymuje si─Ö tak┼╝e w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaleg┼éo┼Ťci. Gdy zaleg┼éo┼Ť─ç zostanie uregulowana w terminie 3 miesi─Öcy od wydania decyzji wstrzymuj─ůcej wyp┼éat─Ö dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wyp┼éacony za okres, w kt├│rym wyp┼éata by┼éa wstrzymana. Je┼Ťli uregulowanie zaleg┼éo┼Ťci nie nast─ůpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa. Nale┼╝y pami─Öta─ç, ┼╝e pobieraj─ůcy nale┼╝no┼Ťci za lokale mieszkalne (zarz─ůdca budynku) powinien niezw┼éocznie zawiadomi─ç organ, kt├│ry wyda┼é decyzj─Ö o przyznaniu dodatku, o powstaniu zaleg┼éo┼Ťci obejmuj─ůcych pe┼éne dwa miesi─ůce. Je┼╝eli tego nie uczyni, a gospodarstwo domowe, kt├│remu zosta┼é przyznany dodatek nie ui┼Ťci zaleg┼éych op┼éat, nara┼╝a si─Ö sam na zwrot organowi kwoty dodatk├│w wyp┼éaconych za miesi─ůce, w kt├│rych wyst─Öpowa┼éy zaleg┼éo┼Ťci w op┼éatach.
 • OPS ma prawo do sprawdzania stanu maj─ůtkowego wnioskodawc├│w i przeprowadzenia wywiadu ┼Ťrodowiskowego; Odmowa z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia stanowi podstaw─Ö do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Szczeg├│┼éowe kwestie dotycz─ůce przeprowadzania wywiadu reguluje rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. U. nr 156 poz. 1828).
 • Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6 miesi─Öcy od dnia przyznania dodatku nie maj─ů wp┼éywu na jego wysoko┼Ť─ç.

 

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

W roku ubieg┼éym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podpisa┼é ustaw─Ö o zmianie ustawy ÔÇô Prawo Energetyczne oraz niekt├│rych innych ustaw. Nowelizacji wprowadza mo┼╝liwo┼Ť─ç ubiegania si─Ö o dodatek energetyczny.

Kto będzie mógł skorzystać z tej pomocy?

Od 1 stycznia 2014 r. zrycza┼étowany dodatek energetyczny b─Ödzie przys┼éugiwa┼é odbiorcy wra┼╝liwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobieraj─ůcej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustaw─ů odbiorc─ů wra┼╝liwym energii elektrycznej jest osoba, kt├│rej przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), kt├│ra jest stron─ů umowy kompleksowej lub umowy sprzeda┼╝y energii elektrycznej zawartej z przedsi─Öbiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Zrycza┼étowany dodatek energetyczny b─Ödzie wynosi┼é rocznie nie wi─Öcej ni┼╝ 30% iloczynu limitu zu┼╝ycia energii elektrycznej oraz ┼Ťredniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, og┼éaszanej przez Prezesa Urz─Ödu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca ka┼╝dego roku.

ÔÇó Wysoko┼Ť─ç zrycza┼étowanego dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osob─Ö samotn─ů - 11,36 z┼é miesi─Öcznie;
 2. dla gospodarstw sk┼éadaj─ůcych si─Ö z 2 do 4 os├│b - 15,77 z┼é miesi─Öcznie;
 3. dla gospodarstw sk┼éadaj─ůcych si─Ö z co najmniej 5 os├│b - 18,93 z┼é miesi─Öcznie.

Wysoko┼Ť─ç zrycza┼étowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. zostanie og┼éoszona przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz─Ödowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zrycza┼étowany dodatek energetyczny wyp┼éacaj─ů gminy w terminie do dnia 10 ka┼╝dego miesi─ůca z g├│ry, z wyj─ůtkiem miesi─ůca stycznia, w kt├│rym zrycza┼étowany dodatek energetyczny wyp┼éaca si─Ö do dnia 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

 1. na rachunek bankowy osoby wnioskuj─ůcej;
 2. na rachunek bankowy przedsi─Öbiorcy energetycznego, z kt├│rym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzeda┼╝y energii elektrycznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Pe┼énej informacji na temat zasad przyznawania i wyp┼éacania zrycza┼étowanego dodatku energetycznego, a tak┼╝e druki wniosk├│w o przyznanie zrycza┼étowanego dodatku energetycznego mo┼╝na uzyska─ç w  O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdr├│j ÔÇô pok├│j nr 1 od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach: od 7:30 do 15:30

Informacje udzielane s─ů r├│wnie┼╝ drog─ů telefoniczn─ů z pod numerem telefonu 74 8455 356

Wymagane dokumenty

Niezb─Ödne dokumenty, kt├│re nale┼╝y do┼é─ůczy─ç do wniosku o przyznanie zrycza┼étowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesy┼éanie i sprzeda┼╝ energii elektrycznej) lub umowy sprzeda┼╝y energii elektrycznej (umowa na sprzeda┼╝ energii elektrycznej);
 2. rachunek lub faktura VAT za energi─Ö elektryczn─ů (tylko w przypadku wyboru p┼éatno┼Ťci na rachunek bankowy przedsi─Öbiorcy energetycznego, z kt├│rym zawarto umow─Ö kompleksow─ů lub umow─Ö sprzeda┼╝y energii elektrycznej).

Termin i sposób załatwienia

Post─Öpowanie w sprawie ustalenia prawa do zrycza┼étowanego dodatku energetycznego ko┼äczy si─Ö wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesi─ůca od dnia z┼éo┼╝enia wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z p├│┼║n. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z p├│┼║n.zm.).
 3. Uchwa┼éa NR XXXI/192/13 Rady Miasta Jedlina-Zdr├│j z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie upowa┼╝nienia Kierownika O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Jedlinie-Zdroju do za┼éatwiania indywidualnych spraw zakresu administracji publicznej
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Post─Öpowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zrycza┼étowanego dodatku energetycznego s┼éu┼╝y stronie prawo wniesienia odwo┼éania do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Wa┼ébrzychu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwo┼éanie wnosi si─Ö za po┼Ťrednictwem O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Jedlinie-Zdroju.

 

Projekt i wykonanie INESA