PRZEJD DO TRECI
 

Aktualności

Wypłata świadczeń w grudniu

kasiura

 

WAŻNE!!!

 

 

W MIESIĄCU GRUDNIU

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W KASIE

REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

NASTĘPUJE W DNIACH:

- 16 GRUDNIA – WSZYSTKIE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ (ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE, CELOWE)

- 19 GRUDNIA – ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE I ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE

- 20 GRUDNIA – ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

Projekt i wykonanie INESA