PRZEJD DO TRECI
 

Aktualności

Terminy wypłat świadczeń 500+ i Dobry Start

Szanowni mieszkańcy.

Informujemy, że wypłaty świadczeń 500+ i Dobry Start odbywać się będą w miesiącach , w których dotrą do Państwa informacje o przyznaniu świadczeń. Świadczenia będą wypłacane na rachunki bankowe nie póżniej jak do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. Świadczenia wypłacane w kasie UM ul. Poznańska 2 wypłacane będą w poniżej przedstawionych dniach:

30 lipca 2019r.

30 sierpnia 2019r.

30 września 2019r.

30 października 2019r.    

29 listopada 2019r.

23 grudnia 2019r.                                                                                                    

 

Projekt i wykonanie INESA