PRZEJD DO TRECI
 

Aktualności

Kolejny projekt Ośrodka Pomocy Społecznej dla mieszkańców Jedliny-Zdrój

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MUFLON
W JEDLINIE-ZDROJU

Burmistrz Miasta oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie –Zdroju z myślą o Naszych mieszkańcach, przystąpił wraz z Fundacją ,,Merkury" do realizacji projektu ,,KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MUFLON". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja – ZIT AW.
W ramach działalności KIS przewiduje się:
- zajęcia z psychologiem
- porady prawnika
- szkolenia zawodowe
- pomoc pośrednika pracy
- zajęcia klubowe
- pikniki integracyjne
- kursy pierwszej pomocy
Do udziału zapraszamy:
• Kobiety w wieku od 18 do 59 roku życia
• Mężczyzn w wieku od 18 do 64 roku życia,
które są: bezrobotne(III profil) lub bierne zawodowo ( nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy) spełniające jeden z warunków wskazanych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Weryfikację spełnienia warunków dokona pracownik socjalny ośrodka na podstawie dokumentacji oraz rozmowy z kandydatem. Z ramienia Ośrodka za realizację projektu odpowiada specjalista pracy socjalnej – Pani Iwona Górka. Kontakt z pracownikiem codzienne od godz. 7:30 do 11:00 w siedzibie ośrodka lub pod nr tel: 74 8455 356.

Zapraszamy mieszkańców do bezpłatnego skorzystania z oferowanych zajęć.

KIS czytaj więcej

Projekt i wykonanie INESA