PRZEJDĆ DO TREîCI
 

Aktualno┼Ťci

Nab├│r na stanowisko: Pracownik socjalny


                                                                                                                             Jedlina-Zdr├│j, 16.08.2017 r.
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JEDLINIE-ZDRÓJ
ogłasza nabór na stanowisko pracy
PRACOWNIK SOCJALNY
w O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Piastowskiej 11
*niniejszy nab├│r nie dotyczy stanowiska urz─Ödniczego i nie maj─ů zastosowania przepisy dotycz─ůce naboru, o kt├│rym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych ( DZ.U z 2016 poz.902 ze zm.)

Wymiar i forma zatrudnienia:
1 etat, umowa o prac─Ö


I. WYMAGANIA NIEZB─śDNE:

1. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
a. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
c. uko┼äczenie do 31.12.2013r. studi├│w wy┼╝szych o specjalno┼Ťci przygotowuj─ůcej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunk├│w: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka spo┼éeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
d. spe┼énienie wymaga┼ä okre┼Ťlonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo┼éecznej (Dz. U. 2015 poz. 163.) ÔÇôtre┼Ť─ç w za┼é─ůczniku
2. Obywatelstwo polskie.
3. Posiadanie pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych oraz korzystanie z pe┼éni praw publicznych.
4. Niekaralno┼Ť─ç za przest─Öpstwa pope┼énione umy┼Ťlnie ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Bardzo dobra znajomo┼Ť─ç obs┼éugi komputera
7.Znajomo┼Ť─ç przepis├│w zakresu: pomocy spo┼éecznej, kodeksu post─Öpowania administracyjnego, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej, ustawy o przeciwdzia┼éaniu przemocy w rodzinie, ochrony danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:
- komunikatywno┼Ť─ç
- ┼éatwo┼Ť─ç w nawi─ůzywaniu kontakt├│w interpersonalnych w celach prawid┼éowego wsparcia os├│b zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym,
- samodzielno┼Ť─ç,
- dyspozycyjno┼Ť─ç,
- umiej─Ötno┼Ť─ç pracy w zespole,
- umiej─Ötno┼Ť─ç w┼éa┼Ťciwej interpretacji przepis├│w prawa,
- po┼╝─ůdane do┼Ťwiadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku pracy,
- mile widziane prawo jazdy kat. B.
II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1. Przeprowadzanie rodzinnych wywiad├│w ┼Ťrodowiskowych w rodzinach ubiegaj─ůcych si─Ö o przyznanie ┼Ťwiadcze┼ä z pomocy spo┼éecznej.
2. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
3. Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie pomocy społecznej.
4. ┼Üwiadczenie pracy socjalnej w ┼Ťrodowisku.
5. Prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego;
6. Opracowywanie plan├│w pomocy, w tym zwi─ůzanych z realizacj─ů zada┼ä okre┼Ťlonych w kontrakcie socjalnym.
7. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.
8. Realizowanie innych zada┼ä nale┼╝─ůcych do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej zgodnie z zapisami obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawnych.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. List motywacyjny i ┼╝yciorys (CV) ÔÇô opatrzone w┼éasnor─Öcznym podpisem z podaniem telefonu kontaktowego i adresu email.
2. Kserokopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie podpisane za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem przez kandydata.
3. Kserokopia dokument├│w potwierdzaj─ůcych przebieg zatrudnienia.
4. O┼Ťwiadczenie o pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych oraz korzystaniu z pe┼éni praw publicznych.
5. O┼Ťwiadczenie o niekaralno┼Ťci za przest─Öpstwo umy┼Ťlne ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe.
6. O┼Ťwiadczenie o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby post─Öpowania rekrutacyjnego zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty nale┼╝y dostarczy─ç do siedziby o┼Ťrodka (osobi┼Ťcie, kurierem itp.) tj. 58-330 Jedlina-Zdr├│j ul. Piastowska 11 w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 r. do godziny 10.00 w zamkni─Ötej kopercie z dopiskiem ÔÇ×Nab├│r na stanowisko pracownika socjalnego". Aplikacje, kt├│re wp┼éyn─ů do O┼Ťrodka po wskazanym terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane. Osoby spe┼éniaj─ůce wymagania formalne okre┼Ťlone w og┼éoszeniu zostan─ů powiadomione telefonicznie lub drog─ů elektroniczn─ů o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, kt├│re nie spe┼éni─ů wymaga┼ä formalnych, nie b─Öd─ů o tym fakcie informowane.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. praca z wykorzystaniem komputera i innych urz─ůdze┼ä biurowych,
2. praca przy monitorze ekranowym poni┼╝ej 4 godzin na dob─Ö,
3. praca wewn─ůtrz pomieszczenia,
4. praca w terenie,
5. biuro po┼éo┼╝one na pi─Ötrze budynku nie wyposa┼╝onym w ci─ůgi komunikacyjne dostosowane do potrzeb os├│b niepe┼énosprawnych.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wska┼║nik zatrudnienia os├│b niepe┼énosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis├│w o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnianiu os├│b niepe┼énosprawnych w miesi─ůcu poprzedzaj─ůcym dat─Ö upublicznienia og┼éoszenia wynosi┼é wi─Öcej ni┼╝ 6%.
Za┼é─ůcznik: tre┼Ť─ç art.156
Art. 156. 1. Osoby, kt├│re przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie niniejszej ustawy by┼éy zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepis├│w, zachowuj─ů uprawnienia do wykonywania zawodu.
1a. Osoby, kt├│re przed dniem 1 maja 2004 r. uko┼äczy┼éy studia wy┼╝sze na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki spo┼éeczne lub socjologia, mog─ů wykonywa─ç zaw├│d pracownika socjalnego.
2. Osoby kieruj─ůce plac├│wkami opieku┼äczo-wychowawczymi i o┼Ťrodkami adopcyjno-opieku┼äczymi powinny uko┼äczy─ç specjalizacj─Ö nie p├│┼║niej ni┼╝ do ko┼äca 2005 r.; osobom tym zalicza si─Ö sta┼╝ pracy w plac├│wkach opieku┼äczo--wychowawczych i o┼Ťrodkach adopcyjno-opieku┼äczych.
3. Osoby, kt├│re w okresie 3,5 roku od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy uko┼äcz─ů studia wy┼╝sze magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mog─ů wykonywa─ç zaw├│d pracownika socjalnego.
3a. Osoby, kt├│re przed dniem 1 maja 2004 r. rozpocz─Ö┼éy studia wy┼╝sze licencjackie lub wy┼╝sze magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu uko┼äczenia tych studi├│w mog─ů wykonywa─ç zaw├│d pracownika socjalnego.
4. Osoby zatrudnione przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, kt├│re w okresie3,5 roku od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy uko┼äcz─ů studia wy┼╝sze na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskaj─ů tytu┼é licencjata, mog─ů wykonywa─ç zaw├│d pracownika socjalnego.
5. Osoby zatrudnione przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, kt├│re w okresie 5,5 roku od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy uko┼äcz─ů studia wy┼╝sze magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mog─ů wykonywa─ç zaw├│d pracownika socjalnego.

-Kierownik O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej-
-Joanna Fornalska -

 

 

 

Projekt i wykonanie INESA